Meer weten over Migratiepakket Microsoft Office 2010: Word, Excel, Outlook en Powerpoint
 

 

Microsoft Office 2010 TotaalpakketMeer weten over de cursus/training Microsoft Office 2010 totaalpakket

In deze Office 2010 cursus / training maakt u uitgebreid kennis met de verschillende programma's die onderdeel uitmaken van Microsoft Office 2010. Alle functionaliteiten komen aan bod. Deze Office 2010 cursus is zowel bedoeld voor de beginnende Office 2010 gebruiker als de ervaren Office 2010 gebruiker die zijn/haar kennis verder wil uitbreiden.

Microsoft Office is het bekendste en meest gebruikte pakket bij Nederlandse bedrijven. Microsoft Office bestaat uit verschillende programma's die u als kenniswerker dagelijks gebruikt: Word, Excel, Outlook & Powerpoint. Office 2010 is zowel bedoeld voor zakelijke als particuliere gebruikers.

Uitgebreide praktijkervaring

U krijgt online toegang tot de verschillende programma's die onderdeel uitmaken van Microsoft Office 2010. Via uw browser logt u in op een pc waarop alles is geïnstalleerd dat u nodig heeft voor deze cursus. Op deze online pc volgt u onze interactieve cursus en voert u de oefeningen ook echt uit in de diverse programma's. Geen simulaties, u krijgt echte praktijkervaring. Het enige wat u nodig heeft is een computer met internettoegang.

Op maat gemaakt voor u

Aan het begin van de cursus doet u een kennistest. Op basis van deze kennistest wordt de inhoud van de cursus afgestemd op uw individuele leerbehoefte en de kennis die u reeds heeft. U krijgt dus alleen die lesstof aangeboden die uw bestaande kennis uitbreidt.

Uw resultaat

Na het volgen van deze Office 2010 cursus kent u alle relevante functionaliteiten van de verschillende programma's van Microsoft Office 2010 en kunt u Office 2010 optimaal gebruiken in uw eigen praktijksituatie. U mag uzelf met recht een Office 2010 expert noemen.

Doelgroep

Iedereen die regelmatig met de verschillende programma's van Microsoft Office 2010 werkt of gaat werken. Zowel geschikt voor beginnende als gevorderde gebruikers. Tevens geschikt voor iedereen die zich wil voorbereiden op de diverse MOS examens (Microsoft Office Specialist).

Inhoud Microsoft Office 2010 Cursus

De Office 2010 cursus / training is opgedeeld in een cursus per Office programma. Per Office 2010 programma worden verschillende onderwerpen behandeld. Uw huidige kennisniveau bepaalt welke onderdelen u per programma krijgt aangeboden.

Excel 2010

Ontdek Excel, vul een tabel in

 • Wat u moet weten over: spreadsheets

 • werkomgeving algemeen

 • openen van werkmappen

 • verplaatsing in een werkmap

 • Wat u moet weten over: invoerhulp

 • gegevens invoeren

 • Wat u moet weten over: selecteren, kopieren, verplaatsen

 • cellen selecteren en wissen

 • een bewerking annuleren en herstellen

 • kolombreedte/rijhoogte

 • Wat u moet weten over: bestanden opslaan

 • werkmappen opslaan

 • de inhoud van een cel aanpassen

Maak uw eerste berekeningen

 • formules invoeren

 • som en andere eenvoudige berekeningen

 • een percentage berekenen

 • kopieren naar aangrenzende cellen

Verzorg de opmaak van uw gegevens

 • Eenvoudige getalnotaties

 • een thema aanpassen

 • wat u moet weten over: tekens opmaken

 • opmaak van tekens

 • lettertype en tekengrootte

 • celinhoud uitlijnen

 • kleur van de cellen

 • celranden

Een werkmap maken, afdrukken

 • pagina-indeling

 • afdrukvoorbeeld en afdrukken

 • een nieuwe werkmap maken

Efficienter werken met Excel

 • Excel Help gebruiken

 • spellingcontrole

 • zoeken en vervangen

 • in-en uitzoomen

 • rijen, kolommen en cellen invoegen of verwijderen

 • cellen verplaatsen

 • kopieren naar niet-aangrezende cellen

 • snel de opmaak van een cel kopieren

 • cellen samenvoegen

 • afdrukstand voor celinhoud

 • meerdere regels in een cel weergeven

 • celstijlen of opmaak

 • een absolute verwijzing in een formule

 • rekenresultaten en koppelingen kopieren, transponeren

De werkbladen van uw werkmappen aanpassen

 • naam van een werkblad, kleur van de tab

 • werkbladen invoegen, verwijderen en achtergrond instellen

 • werkbladen verplaatsen, kopieren en verbergen

Evolueren naar ingewikkelde tabellen

 • Wat u moet weten: functies invoeren

 • Systeemdatum en datumnotatie

 • Eenvoudige voorwaarde

 • aangepaste notatie

 • Een voorwaardelijke opmaak toepassen

 • Het beheren van voorwaardelijke opmaak

 • Een tabel sorteren

 • Naam cellenbereik

 • Validatiecriterium

 • kolommen/rijen blokkeren, scherm splitsen

Afdrukken met oog op communicatie

 • Titels van kolommen en rijen herhaald afdrukken

 • Items op een werkblad verbergen

 • Pagina-einde

 • Afdrukbereik

 • Wat u moet weten over: Kop-en voettekst

 • koptekst - en voettekst

Presenteer uw cijfers in grafiekvorm

 • Wat u moet weten ober: grafieken

 • Een grafiek maken en verplaatsen

 • Een grafiek beheren

 • Grafiekelementen selecteren

 • Elementen toevoegen of verwijderen

 • Opmaak van grafiekelementen

 • Tekstelementen van de grafiek wijzigen

 • Legenda tekengebied

 • Gegevensreeksen en grafiekassen

 • Reeksen beheren

 • De opties van de grafiektypen

 • Beheer van grafieksjablonen

 • Een grafiek afdrukken en de pagina-indeling bepalen

Verfraai uw tabellen

 • Een sparklinegrafiek maken

 • Sparklines beheren

 • Een grafisch object maken

 • Objecten selecteren en wissen

 • Objecten kopieren en verplaatsen

 • Grootte van een grafisch object bepalen

 • Een tekstvak bewerken

 • Een tekening bewerken

 • Tekenobjecten opmaken

 • Een afbeelding toevoegen

 • Afbeeldingen beheren

 • Objecten draaien en uitlijnen

 • Overlappen en groeperen van objecten

Efficienter omgaan met de spreadsheet

 • Gegevens converteren

 • Gegevensreeksen maken

 • Cellenbereik in een functie

 • Gegevens indelen in een overzicht

 • Aangepaste weergaven

 • Opmerking bij een cel

 • Foutcontorle

 • Formules evalueren

 • Venster controle

 • subtotalen berekenen

Haal het beste uit uw gegevenstabellen

 • Een tabel maken en beheren

 • Weergave en sortering van tabelgegevens

 • Automatische berekeningen in een tabel

 • Automatisch filteren

 • Aangepaste filters

 • Lege en dubbele waarden

 • Wat u moet weten over: Criteriumbereik

 • Filteren met een criteriumbereik

 • Door een criteriumbereik gefilterde rijen kopieren

 • Berekeningen met criteriumbereik

Kruis uw gegevens

 • Wat u moet weten over: Draaitabellen en -grafieken

 • Draaitabel maken

 • Een draaitabel wijzigen

 • Een draaitabel selecteren, kopiëren, verplaatsen en wissen

 • Een draaitabel indelen en opmaken

 • Filteren en zoeken in een draaitabel

 • Draaigrafiek

Kies de juiste formule

 • Zoektabel en -functies

 • Tekstfuncties

 • Tijd berekenen

 • Data berekenen

 • Voorwaarde met EN, OF, NIET

 • Geneste voorwaarden

 • Voorwaardelijke functies

 • Matrixformule

 • Berekeningen met kopieën

 • Samenvoegen

 • Financiële functies

 • Tabel met dubbele invoer

 • Doelzoeken

 • De oplosser

 • Scenariobeheer

Ontdek nieuwe functionaliteiten

 • Hyperlink

 • Een thema maken en aanpassen

 • Wat u moet weten over: Stijlen en sjablonen

 • Een sjabloon maken en gebruiken

 • Een sjabloon bewerken en verwijderen

 • Wat u moet weten over: Gegevensexport

 • Overdracht van Excel-gegevens: PDF, XPS, e-mail en webpagina

 • Excel-bestanden converteren

 • Gegevens importeren

 • Geïmporteerde gegevens bijwerken en beheren

 • Eigenschappen van een werkmap

Werkmappen delen op een veilige manier

 • Beveiliging van een werkmap

 • Cellen beveiligen

 • Een werkmap delen

 • Wijzigingen in een werkmap bijhouden

 • Werkmappen samenvoegen

 • Een document afronden

 • Digitale handtekening

Om er nog meer van te weten te komen

 • Macro-opdracht

 • Versies en bestanden herstellen

 • Wat u moet weten over: Het lint personaliseren

 • Wat u moet weten over: SharePoint-site

 • Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand

 • Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor een spreadsheet

 

Word 2010

Leer Word kennen, vul een simpele tekst aan

 • Wat u moet weten over: tekstverwerking

 • De omgeving in het algemeen

 • Documenten openen

 • Invoegpunt verplaatsen

 • Wat u moet weten over: invoerhulp

 • Weergave niet-afdrukbare tekens

 • Het invoeren van tekst

 • Werken met alinea`s

 • Wat u moet weten over: Selecteren, kopieren en verplaatsen

 • Tekst selecteren en verwijderen

 • ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van handelingen

 • Wat u moet weten over: bestanden opslaan

 • Documenten opslaan

Pas een minimale opmaak op de tekst toe

 • Snelle stijlen uit de galerie toepassen

 • Thema's toepassen

 • Wat u moet weten over: Tekens opmaken

 • Tekenopmaak

 • Tekenkleur

 • Hoofdlettergebruik

 • Lettertype en tekengrootte

Maak een document, deel pagina`s in, druk het document af en gebruik de helpfunctie

 • pagina-indeling

 • zoomweergave

 • Afdrukken

 • Nieuwe document maken

 • Gebruik helpfuncties van Word

Alinea`s indelen en tekst reorganiseren

 • Inspringen van alinea's

 • Alinea's uitlijnen

 • Afstand tussen alinea's

 • Regelafstand

 • Randen en achtergrond

 • Tekst verplaatsen

 • Tekst kopiëren

Tabs, lijsten en paginanummers beheren

 • Tabstops instellen

 • Tabs met opvultekens

 • Tabstops beheren

 • Nummering en opsomming

 • Aangepaste opsommingstekekens

 • Aangepaste nummering

 • Meerdere niveau's in een lijst

 • Lijststijl

 • Regeleinde

 • Verkeerd-om inspringen

 • Pagina-einde

 • Wat u moet weten over: Kop- en voettekst

 • Paginanummering

 • Invoegen van een document, voorblad of lege pagina

Leer deze onmisbare functies kennen

 • Woordafbreking

 • Vaste spatie en afbreekstreepje

 • Speciale tekens invoegen

 • Afstand en positie van tekens

 • Decoratieve initiaal

 • Tekst/opmaak zoeken

 • Tekst/opmaak vervangen

 • Opmaak kopiëren

 • Spelling- en grammaticacontrole

 • Aangepaste woordenlijsten beheren

 • AutoCorrectie-instellingen

 • Synoniemenlijsten

 • Functies voor zoeken en vertalen

 • Beheer van de toepassingsinstellingen

 • Statistieken en documenteigenschappen

Beheer thema`s en documenteigenschappen

 • Wat u moet weten over: stijlen sjablonen

 • Stijlen maken

 • Stijl Standaard voor een alinea

 • Stijlen verwijderen

 • Opmaakstijlen

 • Opmaak weergeven

 • Thema's maken en aanpassen

 • Sjablonen maken

 • Nieuwe documenten op basis van een sjabloon

 • Sjablonen wijzigen en verwijderen

 • Een aan een document gekoppeld sjabloon wijzigen

 • Stijlen naar andere bestanden kopiëren

Weet hoe u een tabel in een tekst gebruikt

 • Tabel maken

 • Typen en verplaatsen in tabellen

 • Rijen/kolommen selecteren en invoegen

 • Tabelstijlen

 • Rijhoogte en kolombreedte

 • Cel- en tabeluitlijning

 • Samenvoegen en splitsen van cellen of tabellen

 • Tekst/tabel converteren

 • Tabellen, lijsten of alinea's sorteren

 • Berekeningen in een tabel

Verfraai uw tekst met grafische objecten

 • Tekenobjecten tekenen

 • Grootte/rotatie aanpassen

 • Tekenobjecten verplaatsen/kopiëren

 • Tekenobjecten opmaken

 • Tekst in een tekenobject/WordArt

 • Tekstopmaak in een object of WordArt item

 • Afbeeldingen invoegen

 • Afbeeldingen beheren

 • Posistie van afbeeldingen en tekstterugloop

 • Bijschrift en lijst met afbeeldingen

 • Achtergrond van documenten

 • Grafieken
 • Objecten van een andere toepassing invoegen

 • Diagrammen

Vermijd onnodig typwerk

 • AutoTekst maken

 • AutoTekst gebruiken

 • AutoTekst beheren

 • Systeemdatum en -tijd

Envelop afdrukken, mailing uitvoeren

 • Enveloppen en adresetiketten maken

 • Wat u moet weten over: Mailings

 • Mailing: lijst aan een document toevoegen

 • Velden in een mailing invoegen

 • Geadresseerden bewerken

 • Geadresseerden toevoegen en verwijderen

 • Adressenlijsten sorteren

 • Records voor afdruk selecteren

 • Voorwaardelijke tekst bij mailings

 • Etiketten via afdruk samenvoegen voorbereiden

 • Document met variabele velden

Werken met lange documenten

 • Weergave documenten en vensters

 • Zich verplaatsen in een lang document

 • Secties

 • Verschillende kop- en voettekst

 • Beheer van automatische pagina-einden

 • Voetnoten/Eindnoten

 • Voetnoten/Eindnoten beheren

 • Bladwijzers

 • Kruisverwijzingen

 • Hyperlinks

 • Meerdere kolommen

Uw lange documenten afronden

 • Overzichtniveau's van koppen

 • Documentoverzicht

 • Inhoudsopgave

 • Hoofddocument

 • Index

 • Citaten en bibliografie

Samenwerken

 • Blog

 • Wat u moet weten over: Gegevensexport

 • Transfer, Export: PDF, XPS, tekst, webpagina's, e-mail

 • Opmerkingen

 • Wijzigingen opslaan voor het bijhouden

 • Beheer van het wijzigingen bijhouden

 • Combineren en vergelijken van documenten

 • Een gedeeld document beveiligen

 • Documentbeveiliging door een wachtwoord

 • Een document voltooien

 • Digitale handtekening

Voor meer mogelijkheden

 • Macro-opdracht

 • Conversie van Worddocumenten

 • Formulieren maken

 • Versies en bestanden herstellen

 • Wat u moet weten over: Het Lint personaliseren

 • Wat u moet weten over: SharePoint-site

 • Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand

 • Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor tekstverwerking

Outlook 2010

Ontdek het digitale postvak

 • Wat u moet weten over: De E-mailomgeving

 • E-mailomgeving

 • Beheer van vensters en toegang tot mappen

 • Berichten lezen

 • Wat u moet weten over: Invoerhulp

 • Een bericht maken en verzenden

 • Wat u moet weten over: Tekens opmaken

 • De opmaak van een berichttekst

Gemakkelijk communiceren

 • Ontvangers in een adresboek

 • Bijlagen aan een bericht toevoegen

 • Bijgevoegde items bij een ontvangen bericht

 • Berichten beantwoorden

 • Berichten doorsturen

 • Berichten afdrukken

 • Berichten verwijderen

Ontdek essentiele onderdelen van Outlook

 • Agenda in Outlook

 • Het herinneringsvenster gebruiken

 • Contactpersonen in Outlook

 • Taken maken

 • Notities beheren

 • Categorieën beheren

 • De helpfunctie gebruiken

Organiseer uw berichten

 • Berichten zoeken

 • Berichten sorteren, filteren en groeperen

 • Openen van werkmappen

 • Mappen beheren

 • Zoekmappen

Grootte van uw postvak verkleinen

 • Berichten archiveren

 • Grootte van postvak optimaliseren

 • Een map exporteren en importeren

 • Gegevensbestanden beheren

Geen afspraak meer vergeten

 • Een afspraak of gebeurtenis maken

 • Terugkerende afspraak of gebeurtenis

 • Vergaderingen beheren

 • Agenda personaliseren

 • De agenda en agenda-items afdrukken

 • Pagina-instelling van afdrukstijlen

 • Agenda publiceren

Beheer Outlook

 • Contactpersonengroep

 • Contactpersonen indelen en sorteren

 • Taken beheren

 • Notities beheren

 • Wat u moet weten over: Selecteren, kopiëren en verplaatsen

 • Items verplaatsen of kopiëren

 • Ongewenste e-mail beheren

 • Mappen delen

 • Snelle stappen

 • Intrekken en een bericht opnieuw verzenden

 • Gegevens van een contactpersoon per e-mail doorsturen

 • Agendagroepen

Om er nog meer van te weten

 • Agenda's delen

 • Elektronisch visitekaartje

 • Discussieweergave beheren

 • De weergave aanpassen

 • Algemene optie van E-mail

 • Een item opslaan in het Logboek

 • Wat u moet weten over: Het Lint personaliseren

 • Wat u moet weten over: Internet

 • Wat u moet weten over: Virussen

 • Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor E-mail

 • Wat u moet weten over: Outlook en OWA

Powerpoint 2010

Leer Powerpoint kennen en maak uw eerste dia`s

 • Wat u moet weten over: Presentatiesoftware

 • PowerPoint algemeen

 • Presentaties openen

 • Presentatieweergaven

 • In- en uitzoomen

 • Toegang tot de dia's

 • Dia's maken

 • Wat u moet weten over: Selecteren, kopiëren en verplaatsen

 • Dia's selecteren en verwijderen

 • Wat u moet weten over: Bestanden opslaan

 • Een presentatie opslaan

 • Wat u moet weten over: Invoerhulp

 • Tekst invoeren

 • Een handeling ongedaan maken en herstellen

 • Dia's kopiëren en verplaatsen

 • Tekst selecteren en bewerken

 • Notitiepagina's

 • Spellingcontrole

 • Synoniemen

 • Tekst zoeken en vervangen

Dia voorstellingen tonen en afdrukken

 • Diavoorstelling weergeven

 • Pagina-instelling en afdrukstand

 • Afdrukvoorbeeld en afdrukken

 • Een nieuwe presentatie maken

 • Thema en indeling

Verzorg de tekst op uw dia`s

 • Wat u moet weten over: Tekens opmaken

 • De tekenopmaak

 • Lettertype

 • Hoofdlettergebruik

 • Tekengrootte en tekenafstand

 • Kolom en uitlijnen van de alinea's

 • Opsommingsteken voor alinea's

 • Afstand tussen alinea's en regelafstand

 • Liniaal

 • Inspringing van alinea's

 • Tabstops beheren

 • Tekstopmaak kopiëren

Zet uw toespraak om in dia`s

 • Dia maken/invoeren in Overzichtweergave

 • De weergave Overzicht beheren

 • Tekst verplaatsen in een overzicht

 • Presentatie vanuit een Word-document

Dia`s vormgeven

 • Objecten selecteren en verwijderen

 • Een object verplaatsen

 • Rasterlijnen en hulplijnen

 • Een vorm tekenen

 • Een object kopiëren en dupliceren

 • Objectgrootte wijzigen

 • Een object bewerken

 • Opmaak van een object

 • Opmaak van lijnen

 • Effecten op objecten

 • Tekstvak en tekst in een tekenobject

 • Opmaak van een tekstvak

 • Effecten op tekst

 • De opmaak van een object kopiëren

 • Rotatie en richting van een object

 • Objecten uitlijnen en verdelen

 • Volgorde van overlapping van objecten

 • Objecten groeperen of een groep opheffen

Verrijk uw presentatie met grafische objecten

 • Een afbeelding invoegen en opslaan

 • Een afbeelding opmaken

 • Afbeeldingen beheren

 • Wat u moet weten over: Grafieken

 • Een grafiek invoegen

 • Elementen van een grafiek selecteren en wissen

 • Gegevens van een grafiek

 • Indeling van grafiekelementen

 • Opmaak van een grafiek

 • Sjablonen van een grafiek beheren

 • Een object van een andere toepassing invoegen

Plaats tabellen en diagrammen

 • Een tabel maken en een tabel invoegen

 • Tabelstijlen

 • Bewerking en opmaak van een tabel

 • Rijen en kolommen in een tabel beheren

 • Cellen en een tabel beheren

 • Een SmartArt-diagram invoegen

 • Een SmartArt-diagram beheren

 • Opmaak van een SmartArt-diagram

Wordt behendiger in diabeheer

 • Hyperlink

 • Dia-achtergrond

 • Wat u moet weten over: Kop- en voettekst

 • Koptekst en voettekst

Gebruik diamodellen

 • Diamodel

 • Indelingen beheren

 • Beheer tijdelijke aanduidingen

 • Opmaak diamodellen

 • Gebruik diamodellen

 • Notitiemodel

 • Hand-outmodel

Maak bewegende dia`s

 • Dia's van een andere presentatie invoegen

 • Secties

 • Een video- of geluidsbestand invoegen

 • Audio/videobestanden beheren

 • Interactie voor een object bepalen

 • Animatie-effecten op objecten

 • Animatie-effecten aanpassen

 • Tekstanimatie

 • Automatisch opstarten van animatie-effecten

 • Overgangseffecten

Geslaagde presentatie

 • Automatische afspelen van dia's

 • Aangepaste diavoorstellingen

 • De dia's voor de diavoorstelling kiezen

 • Handgeschreven aantekeningen tijdens diavoorstelling

Om meer te weten

 • Wat u moet weten over: Stijlen en sjablonen

 • Een presentatiesjabloon maken en gebruiken

 • Fotoalbums maken

 • Pakket inpakken voor CD-ROM of in een map

 • Wat u moet weten over: Verzenden per e-mail

 • Wat u moet weten over: Gegevensexport

 • Exporteren naar gangbare bestandsformaten

 • Een PowerPoint presentatie converteren

 • Eigenschappen van een presentatie

 • Opmerkingen

 • Vergelijken van Presentaties

 • Een presentatie met een wachtwoord beveiligen

 • Een presentatie voltooien

 • Digitale handtekening

 • Wat u moet weten over: Versies en herstellen van presentaties

 • Wat u moet weten over: Het Lint personaliseren

 • Wat u moet weten over: SharePoint-sites

 • Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand

 • Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor presentatiesoftware

Meer weten?

Meer informatie?

Lokaalspoor 38
6846 GP Arnhem

Postadres:
Postbus 4148
6803 EC ARNHEM

Tel. +31 (0)26-8402941
Fax. +31 (0)26-8450080

www.icttrainingen.nl

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren